Как работи порталът?

Основната цел на портала е да представи и запази на историческото и културно наследство на трансграничния регион Румъния - България. Порталът осигурява пълен достъп, чрез интернет, до информация и материали свързани с румънската и българска култура - в трансграничния регион, в двете страни и извън техните граници.

Отдалеченият обмен на знания, умения и опит ще даде възможност за устойчиво развитие и мултиплициране на съвместните дейности предвидени в проекта в дългосрочен период.
Неограничен брой исторически и културни институции и представители на целевите групи могат да участват и да се присъединят в портала, като споделят своите знания, умения и опит.

Порталът включва информация на трите езика - румънски, български и английски език.

Тя дава неограничен достъп на хора от и извън трансграничния регион, както и на по-широка аудитория в и извън рамките на географските му граници.

Информацията за двата целеви региона е разделена в категории - история, култура, литература, архитектура, археология, традиции и фолклор.

Изграден е и интерактивен модул, разработен специално, за да бъде привлекателен и лесно разбираем, където хората могат да тестват нивото на своите знания в определени области.

Порталът е разработен с помощта на най-съвременните информационни технологии и е построен в модулна структура, която позволява по всяко време да бъдат включени допълнителни модули и функционалности (например, виртуални конференции, полета за обмен на знания, виртуални дебати и други).