Партньори

Сдружение „Регионални и транснационални инициативи”

Сдружението е основано в Добрич през 2009 година от екип от експерти с доказани професионални умения в различни области.

Целите на сдружението са: да се насърчи развитието и участието на гражданите във всички сфери на социалния, културния, политическия и икономическия живот в България чрез разработване на анализи, стратегии, планове и проекти за действие в областта на икономиката, образованието, културата, екологията, спорта, регионалното развитие, информационните и комуникационни технологии, както и с помощта на консултантски дейности.

Адрес: България, гр. Добрич, ул „Независимост” №14, офис 504 
Телефон: +359-88-8236-412 
Електронна поща: info@artibg.net

Фондация Културни Хоризонти КОНСТАНЦА

Организацията има установени връзки с културни, художествени и образователни институции и участва с тях в редица съвместни проекти.

Отлични партньорства и сътрудничества с културни институции и личности от културния живот, опит в културния мениджмънт.
Ръководството на организацията има над 20 години опит в административните процеси и сферата на културата, участие в разработването на информационната система за културните институции в Констанца и други.

Адрес: Bdul 1 Decembrie 1918 nr.2; Bloc L69; Sc.C; Ap.55
Телефон: +40-722-545-457
Електронна поща: fundatiaoc@gmail.com