Права за ползване

Добре дошли в портала E-BRIDGE!

Моля, прочетете внимателно настоящите Права за ползване. Осъществявайки достъп до и използвайки портала, Вие декларирате, че сте запознати с настоящите Права за ползване и се задължавате да ги спазвате.

Настоящите Права за ползване важат за всички потребители, без значение дали използват портала като гости или са регистрирани потребители в ebridge.info.

Администраторите на портала запазват правото си да променят и разширяват Правата за ползване. Необходимо е редовно да проверявате тази страница за промени в Правата за ползване. При несъгласие от Ваша страна с някое и/или част от някое от настоящите Права за ползване, Ви молим да не посещавате портала и да не използвате услугите му.

Общи условия

 1. Използването на услугите и информацията, предоставяни от ebridge.info е безплатно, при условие че се използват с некомерсиална цел. Потребителите имат право да използват всички налични услуги и информация само за лични цели. Недопустимо е използването на услугите и информацията за други цели.
 2. Потребителската регистрация в ebridge.info е безплатна. За всяка регистрация потребителят посочва валиден E-mail. Не е възможна повторна регистрация с вече регистриран E-mail. Паролата трябва да съдържа най-малко 8 (осем) символа. При забравена парола, администраторите на ebridge.info ще използват въведения при регистрацията E-Mail адрес за нейното възстановяване. E-mail адресите, поместени от потребителите, няма да бъдат преотстъпвани на трети лица при никакви обстоятелства, освен в случаите, когато има законова процедура, която изисква това.
 3. При своята регистрация, потребителите се включват в портала като автори, получавайки свой личен профил. Информацията (с изключение на E-mail адреса и паролата на потребителя, както и телефона за връзко, ако това е изрично упоменато при регистрацията), съдържаща се в потребителския профил може да се използва в различни функции в ebridge.info и е видима за другите посетители на портала.
 4. Посетителите могат да отправят препоръки за подобряване работата на портала и да сигнализират за неточности и злоупотреби администраторите на ebridge.info.
 5. Регистрираните потребители могат да създават и публикуват статии със свои авторски текст, изображения и друга информация. Преди да бъдат публикувани, те подлежат на преглед и редакция от администартор.
 6. Регистрираните потребители могат да публикуват коментари в ebridge.info.
 7. Информацията, публикувана от потребители в ebridge.info е достъпна за другите посетители на портала.
 8. Посетителите са длъжни да спазват Закона за Авторското право и сродните му права. Абсолютно се забранява публикуването на текст, изображения, части от изображения и други материали, които са обект на чуждо Авторско право. Всеки потребител носи лична отговорност за информацията, която публикува в ebridge.info. Администраторите на ebridge.info запазват правото си да изтриват без предупреждение всякаква информация, съхранявана в ebridge.info, за която възникнат съмнения, че е в нарушение със Закона за Авторското право и сродните му права. Всеки потребителски акаунт ще бъде премахван без предупреждение при всяко съмнение за злоупотреба.
 9. Абсолютно се забранява публикуването на текст, изображения и други материали с порнографско, еротично, вулгарно, цинично, обидно, расистко, дискриминиращо, накърняващо правата на човека и показващо и/или подканващо към насилие или жестокост съдържание. Абсолютно се забранява публикуването на текст, изображения и други материали, в нарушение със Законите на Република България, Интернет етиката и международното законодателство. Абсолютно се забранява публикуването на материали с рекламна цел без разрешение и 'spam' материали. Администраторите на ebridge.info запазват правото си да изтриват без предупреждение всякаква информация, съхранявана в ebridge.info. Всеки потребителски акаунт ще бъде премахван без предупреждение при всяко съмнение за злоупотреба.
 10. Деактивиране (премахване) на потребителски акаунт се извършва след писмена заявка от страна на потребителя на посочения за връзка с ebridge.info E-Mail адрес. Администраторите на ebridge.info запазват правото си да съхраняват и използват всичката информация, публикувана от потребителя в портала.
 11. Администраторите на ebridge.info запазват правото си да премахват без предупреждение всякаква информация, която е неподходяща, неточна, некоректна, подвеждаща или несъобразена с основната цел на портала ebridge.info, както и да премахват без предупреждение потребителските акаунти, публикували такава информация.

Ограничена отговорност

 1. В портала ebridge.info се съхраняват различни статии, новини, информация за събития, галерии с изображения и други, разделени по категории. Възможно е наличието на грешки в информацията. Няма гаранции за точност, достоверност и/или изчерпателност в информацията, публикувана в портала ebridge.info.
 2. Не се разрешава използването на информацията от портала ebridge.info за организиране на групови и/или индивидуални физически посещения на даден обект на място, както и за всякакви форми на туризъм. Всеки потребител, който желае да посети даден обект, за който е научил на ebridge.info е длъжен да провери подробно информацията за даден обект от всички възможни източници на информация извън портала ebridge.info.
 3. Администраторите на портала ebridge.info не носят отговорност за вреди или пропуснати ползи, причинени от или свързани по някакъв начин с ползването или невъзможността за ползване на услугите и информацията, предоставени на портала ebridge.info.
 4. Администраторите на портала ebridge.info правят всичко възможно да изтриват своевременно всякаква информация, която е в нарушение със Законите на Република България, Интернет етиката и международното законодателство, както и всякаква информация, която е в нарушение със Закона за Авторското право и сродните му права. Всеки посетител е отговорен да уведомява незабавно администраторите на ebridge.info при откриване на такава информация, за да може тя да бъде изтрита.
 5. Администраторите на портала ebridge.info не носят отговорност за вреди или пропуснати ползи, причинени от невъзможността да се ползва порталът ebridge.info или част от него, поради технически или други причини, без значение какви са обстоятелствата за това – техническа повреда, профилактика, структурни промени в портала, форсмажорни обстоятелства и други.
 6. Администраторите на портала ebridge.info запазват правото си без предварително уведомяване и без да дължат никакви компенсации и обезщетения, да променят, преструктурират, добавят, изтриват и модифицират отделни части от портала и/или целия портал ebridge.info.
 7. Администраторите на портала ebridge.info запазват правото си без предварително уведомяване и без да дължат никакви компенсации и обезщетения, да прекратят и/или променят действието на всяка една функция в портала ebridge.info.
 8. Администраторите на портала ebridge.info запазват правото си без предварително уведомяване и без да дължат никакви компенсации и обезщетения, да изтриват потребителски акаунт и/или информацията, публикувана от съответния акаунт.
  Този сайт съдържа линкове към други интернет сайтове, които са собственост на трети страни.
 9. Администраторите на ebridge.info не носят отговорност за съдържанието на който и да е от тези интернет сайтове.

Авторско право

 1. Порталът ebridge.info и информацията, публикувана в него са защитени от Закона за Авторското право и сродните му права. Когато публикувате информация (текст, изображение и други) в портала ebridge.info, Вие се съгласявате тази информация да бъде показвана на трети лица. Когато добавяте изображение, Вие се съгласявате да бъде поставен знак в долната дясна част на изображението Ви. Знакът представлява надпис “ebridge.info” с изображение на логото на портала.
 2. Всяко копиране, разпространение, излъчване, публикуване, предаване или препредаване на информация от портала ebridge.info без разрешение е забранено и ще се преследва с всички законови средства!